It's never too late to become what you might have been - Elenor Roosevelt

fredag 9. september 2011

Loading...please wait...(men kor lenge???)

Eg likar godt å blogge. Men når det tek 45minuttar å laste opp to bilder og skrive tre setningar, mens eg kvar femte minutt er nødd til å koble meg av og på nettet for å oppretthalde kontakt med internettet, nei då tek tolmodigheten min slutt.
Me er for mange her som delar på det trådlause internett, slik at eg ikkje får laste opp bilder (også om dei er svært komprimerte).
Mobilt breiband i form av Netcom visar seg å vera eit ganske smalt band.

Så eg tek ein liten bloggepause fram til forholda betrar seg.
Ser fram til å blogge meir seinare :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar